tisdag, september 20

Håkan Hellström

Då man börjar tänka för första gången i sitt liv på saker som livslång kärlek. Att man för första gången verkligen vill träffa nån och få det att hålla i resten av livet, det är då man börjar träffa damer eller tjejer eller killar som inte är allt för pigga på att lita på andra människor. De har blivit svikna tillräckligt många gånger för att bevisa för dig varför de inte bör lita på någon annan. Men vid den här tiden i ditt liv så säger du; Ja men jag kände ju inte dig, när du råkade ut för all den här skiten och blev sviken av de här människorna. Försök lägga dom här snubbarna och dom här sveken bakom dig och låt mig försöka göra något fint i ditt liv istället
Then, for the first time in your life, you start to think about things like life long love. That you for the first time really want to meet someone and make it last for life, that's when you start to meet ladies or girls or boys who aren't too fond of trusting other people. They have been betrayed enough times to prove to you why they shouldn't trust anyone else. But at this time in your life you say; Yes, but I didn't know you, when all this shit happened to you and you were betrayed by all this people. Try to leave those guys and those betrayals behind you and let me do something beautiful with your life instead.

Inga kommentarer: