söndag, oktober 23

söndag / sunday


Det dekadenta spenderade-hela-sönden-i-sängen-med-serier-håret. En fantastisk frisyr som endast kan förvärvas i horisontalläge.

The decadent spent-the-whole-day-in-bed-watching-series-hair. An amazing hairdo that only can be acquired in horizontal-mode.

Inga kommentarer: