måndag, november 21

ödmjukheten hos en ingenjör / the humbleness of an engineer

"Fall nu inte i fällan som läkare, journalister och andra lägre utbildade lätt gör."
Min professor i kärnkemi om faran med korrelation. Hans exempel på korrelation var att han hade plottat antal barn födda i Västerås mot antal storkar i norra Tyskland, och då han hade kunnat kunnat dra ett rakt streck i grafen så hade han ju enligt korrelation "bevisat" att barn kommer med storken.
Roligt, träffande och sant? O ja.
Ödmjukt? Inte speciellt. Men det är ingenjörer å andra sidan inte heller.

"Now don't fall in the trap like doctors, journalists and other lower educated people easily does."
My professor in nuclear chemistry about the dangers with correlation. His example of correlation was that he had plotted the number of babies born in a small Swedish village called Västerås against the number of storks in northen Germany, and since he was able to draw a straight line in the graph, he had "proved" that babies indeed do come with the stork.
Funny, to the point and true? Indeed.
Humble? Not so. But neither are engineers.

1 kommentar:

Hanna sa...

svar: haha men eller hur, hatar alla typiska blogg-bloggar men kan inte sluta läsa dom.. fjärilsaffishen har jag köpt västerbottens museeum här i umeå, fanns massa olika men jag tror inte valar fanns tyvärr:( har dock sett det någon annan stans på internet tror jag så jag kan återkomma om jag hittar valaffisher igen!