fredag, december 30

8 - En dålig vana jag önskar att jag inte hade/ A bad habit I wish I didn't have

Har redan nämnt min totala oförmåga att komma i tid vilket är ovanan jag hatar mest. Men en annan ovana jag har är att jag är en riktig nattuggla, aldrig kommer i säng i rimlig tid och är minst morgonpigga människan någonsin. Försover mig jämt eftersom jag är kär i min snoozeknapp och ofta råkar stänga av alarmet i sömnen (trots att jag har minst två alarm). Önskar så att jag vore mer utav en morgonmänniska som inte är en zombie mer eller mindre fram till lunch. Att jag inte jämt skulle komma sent (om alls) till mina morgonföreläsningar.

Have already mentioned my total usability to be on time which is the worst habit I have. But another bad habit I have is that I'm a real night-owl, I never go to bed in time and I'm absolutely NOT an early bird. I oversleep all the time because I am in love with my snooze-button and I often turn off the alarm in my sleep (in spite of me having at least two alarms). Wish I was more of an early bird and less of a zombie all morning until lunch. Wish I wasn't always late (if going at all) to my morning lectures.

Inga kommentarer: