tisdag, januari 3

den dumma svanen / the stupid swan


När jag var 12 år och gick i sexan var det en av mina klasskamrater som tyckte det var roligt att mobba mig. Hans tillvägagångssätt: han kallade mig för "Svanen". Detta eftersom att han tyckte att svanar var så dumma. Jag upprepar: han fick halva klassen att kalla mig för "Svanen". Eftersom svanar är kända för att vara så... Dumma?
Sebastian, om du läser idag: vem är det som är den dumma?

When I was twelve and was a sixth-grader, one of my classmates thought it was funny to bully me. His way of action: he called me "The swan". This because he thought swans were stupid. I repeat: he got half of my class to call me "The swan". Because swans are so known to be... Stupid?
Sebastian, if you read this today: who's the stupid one?

Inga kommentarer: